Systemy CRM

W ciągu ostatnich kilku lat zmieniło się spojrzenie na zarządzanie kontaktami z Klientami. Istotne stały się dynamiczne, obustronne relacje co wymusza stosowania nowych standardów zbierania, przetwarzania i prezentacji informacji. Naprzeciw tym wymaganiom staje idea CRM która jest wspierana przez technologię. Pogląd na Klienta z każdej strony (tzw. widok 360°) jest nieocenioną pomocą w podjęciu szybkiej decyzji, pozwalającej utrzymać, pozyskać oraz zrozumieć Klienta.

NetInteractive od 2010 roku oferuje kompleksową usługę wdrożenia CRM na którą składają się:

Na typ etapie przeprowadzamy analizę procesów zachodzących w firmie, prowadzimy warsztaty których efektem są spisane wymagania wg priorytetów które są podstawą dalszego procesu.

Mając wymagania stawiane systemowi tworzymy projekt funkcjonalny który zawiera specyfikację oraz makiety widoków systemu CRM.

W tym momencie tworzony jest system. Zespół programistów i testerów na podstawie projektu technicznego tworzy system używając dostępnych narzędzi. Regularnie udostępniamy Klientowi efekty prac i na bieżąco zbieramy informację zwrotną.

Kiedy system przejdzie akceptację testerów oraz Klienta zostaje uruchomiony produkcyjnie. Na tym etapie jest też możliwa migracja danych. Zależnie od potrzeb prowadzimy szkolenia administratorów oraz użytkowników systemu CRM.

Żaden system nie jest idealny tuż po wdrożeniu, ważne jest monitorowanie systemu, wsparcie użytkowników i wykonywanie niezbędnych zmian. Dalszym etapem jest rozwój o kolejne funkcjonalności i obszary działania.

Nasze kompetencje

Wdrażamy systemy CRM oparte na licencji open source oraz systemy dedykowane pisane dla Klienta

Masz pomysł i chcesz go zrealizować?

jp8569Systemy CRM